ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ลุยนาสอนนวดข้าว เผยเป็นลูกชาวนาเลยอยากเห็นนร.เรียนรู้วิถีชาวนาแท้ๆ

59

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  ที่โรงเรียนปอแดงวิทยา  ต.นาดี อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์  นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
นางระเบียบ  จันทร์ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ร่วมกินข้าวป่าในนาและเปิดกิจกรรมนวดข้าวที่บริเวณนาข้าวอินทรีย์เนื้อที่ 2
งาน ที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไว้ด้านหลังโรงเรียนปอแดงวิทยา

โดยนายภูมิพัทธ 
เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต
2  ได้เปิดคอร์สพิเศษสอนนักเรียนตีหรือนวดข้าวตามวิถีการทำนาแบบดั้งเดิม 
โดยนางระเบียบ  จันทร์ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา พร้อมคณะครู
ได้ทาลานด้วยมูลกระบือ 
ซึ่งเป็นการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเป็นลานตีข้าวแบบโบราณ 
โดยรวมมัดข้าวตากไว้ในลานเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนจะเริ่มทำการตีหรือนวดข้าวด้วยไม้คีบ 
ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของการทำนาซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกชาวนา
แต่ยังขาดการเรียนรู้เรื่องการทำนา
เนื่องจากปัจจุบันมีการจ้างเครื่องจักรมากกว่า

ผอ.สพป. กาฬสินธ์ สอนนวดข้าว

เพิ่มเพื่อน

นายภูมิพัทธ 
เรืองแหล่  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่า 
สำหรับการทำนาของโรงเรียนปอแดงวิทยา  เริ่มจากการเป็นนาข้าวปลอดภัย 
และยกระดับเป็นนาข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี 
ซึ่งเป็นการทำนาในโรงเรียนและให้นาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
ใช้เวลาว่างและชั่วโมงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทำกิจกรรมในนาข้าวตลอดทั้งฤดูกาลผลิต 
ซึ่งการทำนาของโรงเรียนปอแดงถึงแม้จะมีพื้นที่จำกัด เพียง 2 งาน 
แต่ได้ข้าวจากการทำนามากถึง 500 กิโลกรัม  และยังทำนาได้ถึง 2 ครั้งต่อปี 
เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังโรงเรียนจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9  
มีทั้งสระน้ำเลี้ยงปลา  พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
ซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กแล้วยังเป็นแหล่งรายได้ของนักเรียนด้วย

“ส่วนตัวก็เป็นลูกชาวนายังอยากจะเห็นนักเรียน 
ซึ่งเป็นลูกหลานได้เรียนรู้วิถีชาวนาจริง ๆ หลายแห่งอาจจะดำนาเกี่ยวข้าว
แต่ที่นี่เราได้ฟื้นเอาการตีหรือนวดข้าว
ซึ่งเป็นการทำนาจากแรงงานคนมาช่วยลดต้นทุนการผลิตการทำนาหลังรถเกี่ยวรถสีราคาแพงและต้องต่อคิวยาว 
ทั้งนี้นาข้าวของโรงเรียนปอแดงวิทยา 
ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์ของชุมชน ทำให้ชุมชนละแวกใกล้เคียงโรงเรียนเป็นนาข้าวอินทรีย์กว่าร้อยละ
80
เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนที่เห็นผลในเชิงประจักษ์”
นายภูมิพัทธกล่าว

ผอ.สพป. กาฬสินธ์ สอนนวดข้าว1

ผอ.สพป. กาฬสินธ์ สอนนวดข้าว6

 ที่มา : มติชนออนไลน์