สกศ.เปิดให้บริการ’ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้’ ครบวงจร ปลื้ม ม.ไทย-ตปท.เข้าเป็นสมาชิกเพียบ

43

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา
เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ได้เปิดศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge & Data Center)
อย่างเป็นทางการ ที่ชั้น 2 อาคาร 56 ปี
สกศ.เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านแผน/นโยบายทางการศึกษา งานวิจัย
ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัยในรูปแบบสื่อสาระอิเล็กทรอนิกส์
และมัลติมีเดียต่างๆ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล เปิดให้นักวิชาการ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนผู้มีความสนใจข้อมูล และองค์ความรู้ที่ผลิตโดย
สกศ.ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ได้ฟรี
และใช้บริการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล Education Research
Complete
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
บรรจุฐานข้อมูลวารสารมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า
1,060 ชื่อเรื่อง รวมถึง หนังสือ และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย
ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานวิชาการ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งใน
และต่างประเทศ เข้าเป็นสมาชิก นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

นายกมลกล่าวอีกว่า
นอกจากนี้ ยังให้บริการสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่ผลิตโดย สกศ.เช่น
วีดิทัศน์ คลิปภาพ คลิปเสียง ซีดีรอมฯ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น
สามารถยืมใช้งานได้ในส่วนห้องฉายภาพยนตร์
หรือกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งไว้ให้บริการภายในศูนย์ได้ทันที
ในส่วนบริการห้องสมุด สมาชิกยืม และคืนเอกสารสิ่งพิมพ์ สกศ.ครั้งละไม่เกิน
5 เล่ม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
สอบถามโทร 0-2668-7123 ต่อ 2211

ศูนย์2

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออลนไลน์