มติองค์กรครูหนุน “ตวง” เข้ามาแก้ปัญหาใน ศธ.

91

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ อดีตเลขาธิการคุรุสภา ในฐานะประธานสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้นำองค์กร ที่ประชุมได้มีมติ และมีความเห็นร่วมกันว่า ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาผู้ที่รู้ ผู้ที่เข้าใจ มีความสามารถ และมีความกล้าเข้ามาบริหาร ศธ. เพื่อแก้ปัญหา และนำพาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 และมาตรา 258 โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ปัญหาในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.) และคุรุสภา ที่นายกรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 ไปแล้วถึง 2 ครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่คาดคิด

ประธานสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ผู้นำองค์กรครูจึงมีมติและมีความเห็นว่า ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. ซึ่งรักษาการ รมว.ศธ.อยู่ในขณะนี้ จึงน่าจะเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ในแวดวงการศึกษาที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจและมีความกล้าพอที่จะแก้ปัญหาและนำพา ศธ.ผ่านพ้นวิกฤติปัญหา และเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะประกาศใช้ได้.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 17 ธ.ค. 2559