องค์การค้าฯพิมพ์เพิ่มเนื้อหาสถาบันกษัตริย์

68
องค์การค้าฯปรับปรุงตำราเรียนปีการศึกษา 2560พิมพ์เอกสารแนบเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 10 พร้อมเนื้อหาการสวรรคตของรัชกาลที่ 9
วันนี้(19ธ.ค.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีนโยบายปรับปรุงตำราเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้เพิ่มเนื้อหาการขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 10 และ การสวรรคตของรัชกาลที่ 9 นั้น เนื่องจากองค์การค้าฯได้มีการทอยจัดพิมพ์แบบเรียนไปแล้วกว่า 10 ล้านเล่ม แต่เมื่อต้องมีการเพิ่มเนื้อหาในดังกล่าว ก็จะจัดพิมพ์เป็นเอกสารแนบตามหลังไปในแบบเรียน ซึ่งจะอยู่ในหมวดสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง
“การพิมพ์แบบเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่จะต้องมีการปรับปรุงหลัก ๆ จะเป็นหนังสือเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา ซึ่งจะต้องรอการรวบรวมต้นฉบับเนื้อหาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะส่งมาให้องค์การค้าฯจัดพิมพ์”ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวและว่า องค์การค้าฯคงไม่สามารถหยุดพิมพ์แบบเรียนได้ เนื่องจากวางระบบการดำเนินการต่าง ๆ ไว้แล้ว และองค์การค้าฯก็ไม่ใช่หน่วยงานจัดพิมพ์เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมแนบไปกับแบบเรียนแทน…