ข่าวดี! สพฐ.ได้รับจัดสรรครู 1,085 อัตรา ใน 922 โรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 ขึ้นไป

68

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมรับทราบกรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
(คปร.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2558
คืนให้กับโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120
ขึ้นไป จากเดิมที่กำหนดกรอบอยู่ที่ 250 คน ทำให้ สพฐ.ได้ครูคืนกลับมาจำนวน
1,085 อัตรา ใน 922 โรงเรียน

อ่านต่อเพิ่มเติมที่ : ออกเกณฑ์ใหม่ย้ายครูเริ่มม.ค.60 ให้อำนาจกศจ.เกลี่ยอัตรากำลัง/สพฐ.กำกับเชิงนโยบาย

ออกเกณฑ์ใหม่ย้ายครูเริ่มม.ค.60 ให้อำนาจกศจ.เกลี่ยอัตรากำลัง/สพฐ.กำกับเชิงนโยบาย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-2357.html