อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

806
อบรมออนไลน์ C4T Plus
อบรมออนไลน์ C4T Plusขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)
– หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (C4T Plus-Scratch) อบรมวันที่ 23-24 เม.ย. 65
– หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ระดับมัธยมศึกษา(C4T Plus-Data Science) 23-24 เม.ย. 65
ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 17 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 18 เม.ย. 65
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/C4T-APR22-1

อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)
– หลักสูตรการอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (C4T Plus-Unplugged coding for secondary school) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65
– หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python) อบรม 30 เม.ย.-1 พ.ค. 65

อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

advertisement

ทั้งสองหลักสูตรรับสมัครวันที่ 25 มี.ค.65 – 24 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. วันที่ 25 เม.ย. 65
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/C4T-APR22-2

advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

อบรมออนไลน์ C4T Plus
อบรมออนไลน์ C4T Plus

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) จาก สสวท