ด่วน! สพฐ.ชี้แจงทำความเข้าใจ การบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ล่าสุด ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙)

121

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เพิ่มเพื่อน