ด่วน! โฆษกรัฐบาลเผยแนวทาง จัดงานเทศกาลปีใหม่ ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมใน ๓ ลักษณะ ๑. กิจกรรมศาสนา ๒. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๓. กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี

49
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ว่า
รัฐบาลเน้นให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมใน 3 ลักษณะ คือ 1.กิจกรรมทางศาสนา
ที่ประชาชนทุกศาสนาสามารถร่วมปฏิบัติได้
เพื่อแสดงถึงความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น
ทำความสะอาดที่สาธารณะ บริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือสังคม
และ3.กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“นายกฯ ย้ำว่า
รัฐบาลคำนึงถึงการขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น
โดยเฉพาะเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบการกิจการได้โดยสะดวกและประชาชนมีความสุข
ดังนั้น การจัดงานเทศกาลปีใหม่ งานประเพณี กิจกรรมสถานบันเทิง
งานแสดงดนตรี งานเลี้ยงสังสรรค์ จึงดำเนินการได้ตามปกติ
แต่ขอให้ผู้จัดงานพิจารณาถึงบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนควบคู่ไปด้วย”พล.ท.สรรเสริญ
กล่าว

เพิ่มเพื่อน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า
รัฐบาลห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล
โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น
ระมัดระวังการจุดพลุหรือดอกไม้เพลิง
โดยต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
27/2559

ในส่วนของสถานบริการและธุรกิจโรงแรม
กระทรวงมหาดไทยจะจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ตรวจตรากวดขันการให้บริการซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย เช่น
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตขายสุรา และกำหนดเวลาเปิด-ปิด
ห้ามมิให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
รวมทั้งป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบเล่นการพนัน
ยาเสพติดอย่างเคร่งครัด เฉียบขาด และจริงจัง

อ่านต่อได้ที่ : เว็บไซต์ RYT9.COM