คลิกด่วนที่นี่! สพฐ.แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าคะแนนประเมินประกอบการเขียนย้ายข้าราชการครู

46

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (อัพเดต)

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. ปฏิทินการดำเนินการย้าย
2. ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กค.
3. รายละเอียดตัวชี้วัด
4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645

ที่มา : สพร. สพฐ.