คำขวัญเนื่องในวันครู ๒๕๖๐ ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

59

คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ          ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

เพิ่มเพื่อน


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ