ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 60

41

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา ในวันที่ 14 ม.ค.ณ สนามเสือป่า โดยมีกิจกรรมเติมฝันของเด็กไทยทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธ 223 บูธ
วันนี้ (5 ม.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  แถลงข่าวจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  ศธ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 14 ม.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สนามเสือป่า  ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ศธ.จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ 62 แล้ว โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็กไทย ใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง” ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นปลูกฝังความมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติ สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ใช้ชื่อว่า ต้นกล้าของพ่อ มีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความผูกพัน การเล่าประสบการณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด ผู้สูงอายุ การประหยัด การมีคุณธรรม ครอบครัว  ความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ การทำตัวให้มีคุณค่า ความกตัญญู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดพิมพ์ทั้งหมด 300,000 เล่ม จัดจำหน่ายในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศในราคา 15 บาท ด้วย

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ ศธ.จัดขึ้น ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ. นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 779 คนเข้าเยี่ยมคาราวะและรับโล่รางวัลพร้อมโอวาทจากนายกรัฐมนตรี  ในวันที่ 11 ม.ค.2560 และกิจกรรมฉลองวันเด็ก ในวันที่ 14 ม.ค.2560 เวลา 08.30-16.30 น.ที่สนามเสือป่า ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเปิดบูธกิจกรรม รวม 223 บูธ แบ่งเป็นทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ 1.เวทีกลาง สถานีกิจกรรมหลักเพื่อเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ศิลปินดารา เล่มเกมตอบคำถาม ของขวัญวันเด็ก  แอดนิมิชั้นพระมหาชนก 2.สถานีอัจฉริยะภาพ โซนกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กเห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 3.สถานีพอเพียง มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ความหมายของความพอเพียงและด้านเกษตรทฤษฎี 4.สถานีนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เด็กเห็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงร.9 ด้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น 5.สถานีธรรมมะจากพระราชา มุ่งเน้นธรรมมะของพระราชา และ 6.สถานีอิงลิชฟอร์ฟัน มุ้งเน้นความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้ชีวิต และกิจกรรมเสริมความรู้ทางภาษา พร้อมสนทนาภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแอนดรูว์ บิ๊ก  นอกจากนี้ภายในงานมีไฮไลท์นายกรัฐมนตรีแจกของขวัญเด็กๆทั้งของเล่น สมุดหนังสือ ขนม และการเขียนไปรษณียบัตร คำสัญญา..ทำดีถวายในหลวง ร.9
 
พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน ผกก.สน.ดุสิต กล่าวว่า สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในงานดังกล่าว สน.ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบกว่า 300 นาย บริเวณงานอย่างเต็มที่.รวมถึงผู้ปกครองสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมาที่ สน.ดุสิต โทร.0-2241-5043-4 ได้ตลอดเวลา…

เพิ่มเพื่อน

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 12.03 น.