แชร์ด่วน! คู่มือการใช้ NT Access เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 และเพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

173

► โรงเรียน (16 ม.ค. 60 – 27 ม.ค. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
– จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน
► เขตพื้นที่การศึกษา (22 ม.ค. 60 – 2 ก.พ. 60) ► คู่มือการใช้งาน 
– จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ
– จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน


ภาพรวมการทำงานของระบบ

เพิ่มเพื่อน

คู่มือการใช้งานสำหรับศูนย์สอบ


คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน


 

ที่มา : สทศ. สพฐ.