สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 รับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

336

สพป.ศรีสะเกษเขต 4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 กลุ่มวิชาสังคม  จำนวน 2 อัตรา  โรงเรียนชนะใช้กิจการ/โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา อำเภอกันทรลักษ์

2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์/โรงเรียนบ้านท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์

3 กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนสร้างเม็ก อำเภอเบญจลักษ์

4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านตาแท่น อำเภอกันทรลักษ์

5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน อำเภอกันทรลักษ์

6 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนารัง อำเภอกันทรลักษ์

7 กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

8.พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา โรงเรียนบ้านดู่ อำเภอขุนหาญ  อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

9.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคนขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนบ้านขนาด อำเภอศรีรัตนะ

10. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคนขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอขุนหาญ

11. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคนขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกระเบา อำเภอขุนหาญ

12. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา โรงเรียนบ้านนาไพรงาม อำเภอกันทรลักษ์/โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อำเภอเบญจลักษ์

13. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกราม อำเภอขุนหาญ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

14. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

15. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท

16.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

17. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.sskedu4.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่มา: www.sskedu4.go.th