แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

71

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

เพิ่มเพื่อน

 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครู
 

1) ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  

2) ผู้ช่วยครูเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 

3) ผู้ช่วยครูเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในทางการศึกษาสาขาวิชาเอก/กลุ่มวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้
การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น
3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2 987 6001 – 4 ต่อ 306, 307

ที่มา : เทศบาลเมืองลำสามแก้ว