ทปอ.ย้ำรับนักศึกษาปี 61สมัคร 5 รอบได้สิทธิ์เดียว

65

ทปอ.เคาะระบบรับสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 มี 5 รอบ รับด้วยแฟ้มสะสมงาน แบบโควตา รับตรงร่วมกัน แอดมิชชั่น และรับตรงอิสระ ย้ำ1 คนมี1 สิทธิ์ นักเรียนนานาชาติ ไม่ต้องนำวุฒิมาเทียบกับ ศธ. สมัครตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้เลย

วันนี้ (19 ก.พ.) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 ตอนหนึ่งว่า ตนมายืนยันกับที่ประชุมทปอ.ว่าให้การสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา สำหรับการรับสมัครนิสิต นักศึกษาแบบใหม่ของทปอ.นั้น ตนอยากย้ำนักเรียนที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งที่จบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ไม่ต้องมาเทียบวุฒิที่ ศธ. สามารถสมัครเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา2561 จะยึดดังนี้ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นม. 6 แต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับสาขาวิชาที่เลือกါเรียน และ สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทปอ.ทุกแห่งจะต้องเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน และตัดปัญหาการกั๊กที่เรียน

ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า การรับสมัครในปีการศึกษา 2561 จะมีทั้งหมด 5 รอบ คือ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรง รอบที่3 การรับสมัครตรงร่วมกัน โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลาง ซึ่งเป็นจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร สามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่ ซึ่งหากอยากมีสิทธิ์เข้าร่วมในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์เดิมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสอบได้ก่อน เพื่อเป็นคืนสิทธิ์ และถ้าไปสมัครที่ใหม่โดยไม่มีการสละสิทธิ์ การสมัครครั้งถัดไป จะถือเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้ คาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้ ทปอ.จะประกาศกรอบระยะเวลาและรายละเอียดต่างๆได้.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.26 น.