อยากเป็นครูต้องอ่าน! เรียนครูมาแล้ว ต้องสอบรับใบอนุญาตฯหรือไม่

449

หลายคนสงสัยและมีคำถามว่า “เรียนครูมาแล้ว ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่” วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมก็ขออนุญาตนำบทความจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาเผยแพร่นะครับ

ต่อคำถามที่ว่า”เรียนครู ต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่”  เรามาดูคำตอบกันครับ

-ทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ป.ตรี 5 ปี ป.บัณฑิต และ ป.โท วิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาตาม 11 มาตรฐาน และผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

**ทั้งนี้ ผู้สําเร็จด้านอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

**  การทดสอบ แตกต่างจากการสอบ 9 มาตรฐาน ที่ต้องสอบถึง 9 ครั้ง แต่เป็นการสอบรวมครั้งเดียว (คุรุสภายังไม่ได้กําหนดแนวทาง)

** ส่วนผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาตาม 9 มาตรฐาน แม้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 ก็ไม่ต้องทําการทดสอบ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลย

ที่มา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม