วางโครงสร้าง”สถาบันคุรุพัฒนา”เหมือน”สทศ.”

81

เดินหน้าตั้งสถาบันคุรุพัฒนา
“หมอธี” เผย พ.ร.บ.กำหนดชัดต้องมีหน่วยงานพัฒนาครู พร้อมตั้ง
คกก.ศึกษาโครงสร้างต้องเป็นอิสระ บริหารงานแบบบอร์ดเหมือน สทศ.
คาดเสร็จภายใน 2 เดือน พร้อมหารือแนวทางเยียวยา
นศ.ได้รับผลกระทบกรณีหลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
ที่ประชุมมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา
ซึ่งจะสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ที่ระบุว่าต้องมีหน่วยงานมาพัฒนาครู
และสถาบันนี้จะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยตนได้มอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการศึกษาและวางขอบเขตหน้าที่
โครงสร้างการทำงาน และการบริหารจัดการ
รวมถึงจำนวนคณะกรรมการและการสรรหาด้วย
ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันนี้จะดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะมีอิสระทางวิชาการ
อย่างไรก็ตาม
สถาบันนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของการครอบคลุมคุณภาพการผลิตครูทั่วทั้งระบบ
เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว
ไม่มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิชาการของครู ไม่มีใครบอกให้ไปอบรมหลักสูตรไหน
คอร์สไหนดีอย่างไร แต่กฎหมายกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ตั้งนานแล้ว
ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ซึ่งเรื่องนี้มีกระบวนการอยู่แล้ว
อีกทั้งมติของคณะกรรมการคุรุสภาที่ผ่านก็ระบุชัดเจนว่า
ไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2557
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
อีกทั้งขณะนี้ตนได้รับเพียงข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเท่านั้น
แต่ยังไม่ได้รับการขออุทธรณ์จากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดังนั้นคณะกรรมการคุรุสภาจึงไม่สามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาใหม่ได้.