แชร์ด่วนที่สุด! จะสอบครูต้อง! ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.

1229

เล่าเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 เฉพาะนโยบายในรอบนี้เท่านั้นนะคะ                                                                                                                                                                                                          

1. หลักเกณฑ์การสอบครูนี้ เป็นหลักเกณฑ์ของครู ในสังกัดของ สพฐ.
(หน่วยงานอื่น เช่น อาชีวศึกษา, กศน. , ท้องถิ่น, เอกชน เป็นต้น
ไม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้) (สพฐ. คือ กลุ่มครูระดับประถม และมัธยม
ของสถานศึกษารัฐบาล) http://personnel.obec.go.th/…/FILES_UPL…/file31490078999.pdf

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสอบครั้งนี้ คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ทุกจังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง)

3. สำคัญที่สุด ที่ผู้จะสมัครต้องรู้ คือ มีวุฒิ ป.ตรี ตรงตาม
“สาขาวิชาเอก” ที่ประกาศรับสมัครกำหนด …ซึ่งหมายความว่าไง อ่านต่อข้อ 4

4. การสอบเป็นครูในปัจจุบัน จะรับสมัครสอบเป็นวิชาเอกค่ะ เช่น
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เอกสังคม เอกคอมพิวเตอร์ เอกวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
…ถ้าเราจบวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ …แบบนี้
ถือว่า หากหน่วยงานไหน มีการเปิดรับสมัครสอบครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์
…เราสามารถไปสมัครสอบได้ (หลักเกณฑ์อื่น
ก็ขึ้นอยู่กับประกาศรับสมัครสอบนั้นๆ ) …. จบวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกเคมี ….ไปสอบครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ได้ …สมมุติ
จบวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หากในประกาศ
ไม่ได้ระบุว่า รับวิชาเอกนี้ …ให้นับหน่วยกิตว่า
เราเรียนวิชาทางคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตมั้ย ….ถ้าครบ
ก็สมัครสอบได้ ถ้าไม่ครบ 30 หน่วย สมัครสอบครู ไม่ได้ค่ะ
เพราะไม่มีวิชาเอกให้สมัคร …หรือจบบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ …แบบนี้ มีเปอร์เซนต์สูงว่า
จะสมัครสอบไม่ได้ค่ะ
เพราะ สังกัด สพฐ. ไม่ได้รับครูวิชาเอกพวกนี้
และไม่รู้จะนับหน่วยกิต ที่เรียนมา ไปทางวิชาเอกไหน …กรณีแบบนี้
อาจสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ค่ะ ต้องรอว่าสถานศึกษาระดับอาชีวะ
จะรับสมัคร เอกพวกนี้มั้ย …เพราะฉะนั้น ก็ดูว่า ในประกาศรับสมัครสอบ
มีรับสมัครวิชาเอกอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ได้เรียนทางนั้นมา ก็สอบไม่ได้ค่ะ

5. การสอบรอบนี้ ไม่ต้องใช้หลักฐานที่เรียกว่า “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
หมายถึง ณ วันที่สมัครสอบ ไม่ต้องใช้ค่ะ …แต่มีเงื่อนไขว่า หากสอบได้
เราจะต้องพัฒนาตนเองให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อน
จึงจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ได้ (ภายใน 2 ปี)

6.คนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วันสมัครสอบ ก็นำไปแสดงที่หน่วยรับสมัครสอบค่ะ
…เขาจะแยกข้อมูลผู้สมัครสอบไว้ค่ะ …เพราะสำหรับคนมีใบ
ก็บรรจุเป็นครูได้เลย ไม่ต้องมีเงื่อนไข เหมือนคนไม่มีใบ ค่ะ

7.สำหรับคนไม่มีใบ ในวันที่สมัครสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เขาจะให้เรากรอกเอกสารเพิ่มเติมไว้ก่อนค่ะ เป็นการยื่นเรื่อง
“ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ไปยังคุรุสภา
…. หากเราสอบติด เราและเขา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)
จะดำเนินการเรื่องนี้ โดยก่อนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
เราจะต้องมี
“หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
ซึ่งหนังสือนี้มีอายุ 2 ปี และเป็นการอนุญาตให้เฉพาะสถานศึกษานั้นๆ
เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ในระหว่าง 2 ปี นี้
เราก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อน
จึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ได้ค่ะ

8.ผู้ที่มี
“หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
กับสถานศึกษาเดิม …ในวันที่สมัครสอบ ก็กรอกเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
กับคนไม่มีใบ นะคะ …เมื่อสอบติด ก็ต้องยื่นขอหนังสือดังกล่าวใหม่
เนื่องจากเราจะไปสอนในสถานศึกษาใหม่ …เท่ากับย้ายสถานศึกษา …เท่ากับว่า
“หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
ในสถานศึกษาเดิม เป็นการสิ้นสุด ค่ะ

9.ประกาศรับสมัครสอบของแต่ละจังหวัด ต้องหาดูในเว็บไซต์ ของ สพป. เขต 1
ของแต่ละจังหวัดค่ะ จะเป็นการประกาศภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้ง สพม. และ สพป.
….ซึ่งกำลังจะประกาศ ในเร็วๆ นี้ (ภายใน ..2 ..3 ..4 ..5 วันนี้ แหละ)
…หรือบางเว็บ จะมีลิ้งค์รวมของทั่วประเทศให้เลยค่ะ

10.ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ขอคนที่รักจะเป็นครูจริงๆ ก็ค่อยเดินเข้ามาสมัครสอบกัน นะคะ

11. ครูผู้ช่วย กับ ครู คศ. ต่างกันนะคะ ..กล่าวไว้แล้ว

หวังว่าคงเป็นประโยชน์คร่าวๆ นะคะ
Cr.Navamon Pinpin

ขอบคุณที่มา : คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี