เช็คด่วน 46 จังหวัด เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1/2560 หลายพันอัตรา

592

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ปี 2560

>> คลิกลิงก์ด้านล่าง(สีน้ำเงินจะเป็นประกาศรับสมัคร)

1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระบี่    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว

3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร    
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

6

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

8

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา    
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

9

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชลบุรี    
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

10

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

11

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

12

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

13

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

14

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

15

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

16

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตราด   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

17

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว

18

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครนายก   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

20

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

22

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

23

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครสวรรค์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

24

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว

25

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

26

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด น่าน   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

27

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บึงกาฬ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

28

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

29

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

30

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

31

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราจีนบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว

32

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปัตตานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

33

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

34

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

35

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

36

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

37

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจิตร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

38

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

39

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

40

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

41

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

42

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

43

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

44

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

45

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

46

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

47

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

48

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

49

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

50

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

51

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

52

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

53

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

54

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำพูน   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

55

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เลย   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

56

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

57

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สกลนคร   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

58

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

59

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

60

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

62

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

63

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

64

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

65

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

66

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

67

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

68

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

69

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

70

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองคาย   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

71

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลำภู   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

72

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

73

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ    
ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

74

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

75

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุตรดิตถ์   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

76

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

77

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

78

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

79

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต.   

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

80

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา เขต จชต.   

ยังไม่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย