รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

51


23 มีนาคม
2560 – นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยเกี่ยวกับการป
รับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครครูผู้ช่วย
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ 
สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ก่อน
แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีดังกล่าว รวมทั้งตอบข้อคำถามกรณีที่ผู้เรียนครูหลักสูตร
5 ปี อาจจะมีการเคลื่อนไหว โดยกล่าวว่า

“เรื่องนี้มีการถกเถียงมานานกว่า 10
ปีแล้วว่าจะมีการเปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาเป็นครูได้หรือไม่
และต้องเข้าใจข้อเท็จจริงด้วยว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า
เราจะมีครูที่เกษียณอายุราชการอีกประมาณ 270,000 คน
อีกทั้งภาพใหญ่ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศคือ การได้มาซึ่งครูประจำการ
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เพิ่มเพื่อน


อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือ การสรรหาบรรจุข้าราชการครู
ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในการสรรหาคนที่จะมาทดแทนครูที่จะเกษียณ 270,000 คน

เราไม่ได้ปิดกั้นคนเก่า แต่ขณะนี้มีปัญหาว่าหลายสาขา
สรรหาเท่าไรก็ไม่เคยได้
และเราต้องการคนเก่งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการครูคืนถิ่นซึ่งก็นำมาจากสาขาอื่นด้วย 
ครั้งนี้เราดีที่เปิดให้สอบ เพราะถ้าจะใช้วิธีเอาครูคืนถิ่นหมดเลย
โดยขอมติคณะรัฐมนตรีแล้วเลือกเองหมดเลย โอกาสจะยิ่งไม่มี
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการสรรหา
ไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานหรือการทำลายศักดิ์ศรีใคร
และเป็นเรื่องของเหตุผล
จะมาเถียงกันเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะมีการเถียงกันไปมาว่าวัดได้ไหม
และเหนือสิ่งอื่นใดต้องมีใครสักคนตัดสินใจว่าประเทศจะเดินอย่างไร

ตอนนี้ตัดสินใจแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าจะเคลื่อนไหวก็ขอให้เป็นเรื่องของวิชาการ

คุยกันดี ๆ แต่อย่าทำให้เสียศักดิ์ศรี หรือแบล็คเมล์
หรือปลุกเร้าอารมณ์คน”

นพ.ธีระเกียรติ
กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นครูผู้ช่วย
สำหรับผู้
ที่ไม่ได้จบหลักสูตร 5 ปี
แต่จะต้องมาสอบวิชาความเป็นครูด้วย
โดยกล่าวว่า “คนที่เสียเปรียบจริง
ๆ ไม่ใช่คนที่เรียนจบครู แต่เป็นคนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนครู
ซึ่งอุตส่าห์ตั้งใจมา พอเข้ามาแล้วต้องไปเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)  หรือปริญญาโทเรื่องความเป็นครู ซึ่งปกติมีอยู่แล้ว
ลองคิดดูว่าเสียสละเพียงใดในการที่จะมาเป็นครู แล้วจะไปกีดกันเขาทำไม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้ามาในสาขาขาดแคลนที่เราสรรหาไม่ได้สักที
ในสาขาที่หาได้ก็ให้มาแข่งกัน
ถ้าคุณเรียนมาตั้ง 5 ปี คุณก็ต้องเก่งพอที่จะแข่งกับเค้าได้ เรียนมา 5
ปีก็ต้องแข่งได้ทั้งความเป็นครูและวิชาการด้วย

เค้าเริ่มจากเสียเปรียบแล้วไปกีดกัน เรื่องการผลิตคนเป็นอีกส่วนหนึ่ง
แต่ขณะนี้ต้องดูแลเรื่องการรับสรรหาครูเข้ามา

เพราะฉะนั้น
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการจะเดินแบบนี้
เหมือนเป็นเจ้าของบริษัทต้องการใครสักคนเข้ามาทำงานต้องเป็นเรื่องของใคร
เรื่องของมหาวิทยาลัย หรือเรื่องของบริษัท ดังนั้นให้คุยกันดี ๆ”

อรพรรณ
ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/3/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ