จ่อคลอดเกณฑ์สรรหาเลขาสกสค.-เลขาคุรุสภา

35

คาดสัปดาห์หน้าคลอดเกณฑ์สรรหาเลขาฯ คุรุสภา เลขาฯ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าฯ ตัวจริง “หมอธี” เผยหาก “พิษณุ” “สมศักดิ์” ได้รับการสรรหา ต้องลาออกจากราชการก่อนเข้ารับตำแหน่ง
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

จากที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวที่ให้เพิ่มเลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคุรุสภา จากเดิมที่เป็นเพียงเลขานุการเท่านั้น นอกจากนี้ในคำสั่งยังระบุว่า ในกรณีที่เห็นสมควร รมว.ศธ.อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค.แล้วแต่กรณี ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาฯ คุรุสภา เลขาฯ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ รมว.ศธ.กำหนด ซึ่งขณะนี้ รมว.ศธ.ได้เห็นชอบให้มีการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว และจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อนำมาใช้ดำเนินการสรรหาต่อไป คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการได้

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ระหว่างนี้ นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ คุรุสภาอยู่ แต่ระหว่างนี้ทั้ง 2 คนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตำแหน่งใด เพราะหากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นตัวจริง ก็ต้องลาออกจากราชการก่อนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว.