ด่วน! คุรุสภาปรับเว็บไซต์ลดขั้นตอนขอตั๋วครู

120
คุรุสภาปรับปรุงเว็บไซต์อำนวยความสะดวก และลดขั้นตอน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
เพื่อเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน 2 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดขั้นตอน ดังนี้ ช่องทางแรก ให้ตรวจสอบจากแบนเนอร์ “ตรวจสอบสถานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ในหน้า Pop Up
และ ช่องทางที่ 2 ให้ตรวจสอบจากเมนูทางลัดคุรุสภา และเลือกเมนู ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามภาพ)