เทคนิคการจูงใจให้เด็กรักการเรียน

86

“เปลี่ยนเนื้อหาให้จับต้องได้” … เทคนิคผูกใจผู้เรียนให้ใฝ่รู้ !

ขึ้นชื่อว่าการเรียน เด็กๆหลายคนอาจมีความคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเอาเสียเลย ส่งผลให้ไม่ความกระตือรือร้นใคร่เรียนรู้ … หน้าที่ของครูผู้สอนอย่างเราจึงต้องทำทุกทาง เพื่อดึงความกระตือรือร้นของผู้เรียนกลับมาอีกครั้ง ผ่านกระบวนการหนึ่งที่สำคัญอย่าง “การสร้างแรงจูงใจ”

การสร้างแรงจูงใจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การทำเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยใช้วิธีกรณีศึกษา ที่พิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูผู้สอนต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นนามธรรมสู่สถานการณ์ที่เป็นความจริงของโลก โน้มน้าวใจผู้เรียนให้รู้จักวิเคราะห์ และทำความรู้สึกในสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนและส่วนได้เสียในชีวิตจริงของคน
โดยเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว เรียกว่า “ประวัติศาสตร์” และประวัติศาสตร์นั้น ย้ำรอยตัวเองเสมอ และผลของมันเป็นไปตามเหตุที่เกิด ถ้ามันไม่มี “ตัวแปร Variable” มาเบี่ยงเบนทำให้เกิดผลเป็นอย่างอื่น โดยเราในฐานะครูผู้สอนต้อง ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และให้ผู้เรียนรู้จักยั้งคิด และ ฝึกฝนให้เกิดสตินั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล 6.วิธีสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้…Six Ways To Motivate Students To Learn โดย สุทัศน์ เอกา