เม.ย.นี้ได้ เห็นกรรมการอิสระ ปฏิรูปศึกษา

78

เม.ย.นี้ได้เห็นกรรมการอิสระปฏิรูปศึกษา

ศธ.เร่งรัดงานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมเตรียมเสนอรายชื่อคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา ให้ครม.พิจารณาในเดือนนี้

เพิ่มเพื่อน

วันนี้(10 เม.ย.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.เร่งรัดการดำเนินงานด้านการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการพิจารณา มาตรา 261ที่ระบุให้การปฏิรูปด้านการศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ มาดำเนินการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการต่อ โดยที่ประชุมเห็นว่ากรรมการอิสระต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา ครูผู้สอน เศรษฐศาสตร์ องค์กรเอกชน ผู้ผลิตและพัฒนาครู เป็นต้น โดยมีจำนวนกรรมการประมาณ 20 คน ซึ่ง รมว.ศธ.ให้ทาบทามบุคคลต่าง ๆ และจะนำรายชื่อเสนอ ครม.พิจารณาแต่งตั้งในเดือนเมษายนนี้

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำกฎหมายกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ กองทุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะอนุบาล 3 ขวบ ที่จัดกันอยู่ว่ารัฐจะดูแลและสนับสนุนอย่างไร โดยมอบให้สำนักงานปลัด ศธ. ดูเรื่องงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ดูแผนและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและครู รวมถึงมาตรฐานหลักสูตร เช่น ครูปฐมวัยต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ขณะที่คุรุสภาดูเรื่องใบอนูญาตประกอบวิชาชีพครู และจะทำอย่างไรกับครูปฐมวัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จ้างสอนอยู่ แต่ที่ไม่มีวุฒิครู ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น…

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.53 น.