6 เทคนิคการสอนที่คุณครูห้ามพลาด!!

1143

การศึกษาเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในขณะที่กระบวนการและเทคนิคการสอนเองก็สามารถพัฒนาให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์
ได้เช่นเดียวกัน  ดัง 6 เทคนิคการสอนยอดนิยมดังต่อไปนี้
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนปัจจุบัน

 1. ห้องเรียนกลับด้าน

สำหรับห้องเรียนกลับด้านโดยทั่วไปเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียนในชั้น โดยให้นักเรียนศึกษาหัวข้อมาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน
เพื่อการเรียนในวันถัดมาจะเป็นการตอบคำถามในข้อที่สงสัย
รวมถึงได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรู้ได้มากและ
กว้างไกลขึ้น 

 2. การคิดเชิงออกแบบ

เทคนิคการคิดเชิงออกแบบ
จะเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
ผ่านการวิเคราะห์โดยกลุ่ม การระดมความคิด
การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นโครงสร้างในทางปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก
และบางกรณีอาจจะหาหนทางออกไม่ได้
แต่วิธีการนี้จะช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนในการเผชิญโลกกว้าง
รวมถึงสร้างความอยากรู้อยากเห็น
ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้

3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สำหรับเทคนิคนี้ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเรียนรู้
ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถระลึกถึงข้อมูลที่ลืมไปแล้วได้
และที่สำคัญยังเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาลงลึกในสิ่งที่ตนเอง
สนใจและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือการสร้าง “Mind Maps”
โดยคุณครูนั้นจะกำหนดศูนย์กลางเรียนรู้บน “Mind Maps”
  และให้นักเรียนได้มีอิสระในการขยายและพัฒนาความคิด เช่น
การมุ่งเน้นไปที่ร่างกายมนุษย์ นักเรียนบางคนอาจสร้าง “Mind Maps” บนอวัยวะ
กระดูกและโรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อร่างกาย
หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินตาม “Mind Maps” ที่ได้สร้างขึ้น
รวมถึงได้ทำงานควบคู่ไปกับ “Mind Maps” ของผู้อื่น
เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจในร่างกายมนุษย์มากยิ่งขึ้น

 4. เกมการสอน
การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นวิธีการที่ได้นำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งวิธีการนี้เป็นการเรียนผ่านการเล่นโดยที่นักเรียนนั้นไม่ได้ตระหนักรู้
ว่ากำลังเรียน และเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้

ซึ่งคุณครูนั้น
ควรออกแบบโครงการที่มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนโดยคำนึงถึงอายุและความรู้
ของเด็ก
ในขณะที่กิจกรรมก็ต้องมีความน่าสนใจมากพอที่จะสร้างแรงรูงใจในการเรียนรู้
ได้ เช่นคุณครูอาจจะส่งเสริมให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อหนึ่ง
และให้นักเรียนท้าทายหรือชักชวนเพื่อนมาทดสอบดูว่าใครได้รับคะแนนที่สูงกว่า
ด้วยวิธีนี้นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้น
ในขณะที่มีความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้

 5. สื่อสังคมออนไลน์
เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายดายขึ้น
รวมไปถึงตัวเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์อยู่แล้ว
จึงง่ายต่อการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมกับสื่อสังคมในห้องเรียน 

รวมถึงสามารถสร้างแนวการสอนที่แตกต่างจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ได้
เช่นโรงเรียนภาษาอังกฤษในบราซิลแห่งหนึ่ง
สนับสนุนให้นักเรียนตามดูทวีตของศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ
และหาคำผิดของไวยากรณ์เวลามีคนทวีตเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น

6. การเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์
การเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์นั้นมีอยู่โดยทั่วไปซึ่งคุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกสนุกสนานในห้องเรียนได้ 
ช่วยให้ครูสามารถสร้างการโต้ตอบและสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกในห้องเรียน
ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน เป็นต้น

ที่มา: https://www.examtime.com/blog/teaching-techniques/

ภาพประกอบ: http://www.seeklearning.com.au/industries/education/tesol/teach-english-overseas-without-a-degree

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org