ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยพิษณุโลกวันที่ 2 ไร้ทุจริต

86

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่สองของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั่วประเทศ โดยบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สนามสอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่ากรรมการควบคุมการสอบ และชุด EOD จากตำรวจตระเวณชายแดน ค่ายเจ้าพระยาจักรีที่ 31 พิษณุโลก ใช้เครื่องแฮนด์สแกนตรวจจับสัญญาณวัตถุ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรการการตรวจถึง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการนำวัตถุหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราประจำห้องสอบและรอบบริเวณอาคารอย่างเข้มงวด ทั้งนี้นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มาติดตามการดำเนินการสอบที่สนามจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวว่า จากการตรวจเข้มการสอบทั้งสองวัน ยังไม่พบการทุจริต ส่วนมากตรวจพบผู้เข้าสอบสวมเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ฝากไว้รวมในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับวันนี้ เป็นการสอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง/สาชาวิชาเอก และในวันที่ 24 เมษายน จะเป็นการสอบสัมภาษณ์

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน