กศจ. ตากเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบแรก 131 อัตรา

117

นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตาก จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 นั้น

ขณะนี้การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ 222 คน คิดเป็น 7 % ของผู้มีสิทธิสอบ 3,174 คน จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และเรียกผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ดังนี้

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ลำดับที่ 1-18

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-30

วิชาเอกภาษาพม่า (ไม่มีผู้ผ่านการแข่งขัน)

เพิ่มเพื่อน

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ลำดับที่ 1

กลุ่มวิชาเอกดนตรี ลำดับที่ 1-11

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ ลำดับที่ 1

กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา ลำดับที่ 1-3

กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ลำดับที่ 1-42

กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ลำดับที่ 1-24

กลุ่มและวิชาเอกบรรณารักษ์ ลำดับที่ 1

กศจ.ตากจึงขอให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 08.30 – 09.00 ณ ห้องประชุม อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี

ที่มา : มิติชนออนไลน์