ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)

83

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแผน แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมาเผยแพร่เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครับ

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ

อนุบาล 1 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 1 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 1 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

เพิ่มเพื่อน

อนุบาล 1 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด นะครับ