“หมอธี”เซ็นตั้ง 76ศึกษาธิการจังหวัด ขาดแค่นราธิวาสเหตุไร้ผู้สมัคร เผยมาจาก สพฐ.ถึง 68 คน

50

“หมอธี”เซ็นตั้ง 76ศึกษาธิการจังหวัด ขาดแค่นราธิวาสเหตุไร้ผู้สมัคร เผยมาจาก สพฐ.ถึง 68 คน

วันนี้(23พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ได้ลงนามแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จำนวน 76 ราย ดังนี้ 1.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศธจ.กรุงเทพมหานคร 2.นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศธจ.ปทุมธานี 3.นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 4.นายธันวา ดีช่วย ศธจ.สระบุรี 5.นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี 6.นายปัญญา แก้วเหล็ก ศธจ.ลพบุรี 7.นายวิระ แข็งกสิการ ศธจ.ชัยนาท 8.นายสุเมธี จันทร์หอม ศธจ.สิงห์บุรี 9.นายสุดใจ มอญรัต ศธจ.อ่างทอง 10.นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศธจ.ปราจีนบุรี

11.นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศธจ.ฉะเชิงเทรา 12.นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศธจ.สมุทรปราการ 13.นายไสว สารีบท ศธจ.สระแก้ว 14. นายตั้ง อสิพงษ์ ศธจ.นครนายก 15.นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศธจ.ราชบุรี 16.นายอนันต์ กัลปะ ศธจ.กาญจนบุรี 17.นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี 18.นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศธจ.นครปฐม 19.นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศธจ.เพชรบุรี 20.นายปรีดี ภูสีน้ำ ศธจ.สมุทรสาคร

21.ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศธจ.สมุทรสงคราม 22.นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 23.นายเจียร ทองนุ่น ศธจ.นครศรีธรรมราช 24.นายชุมพล ศรีสังข์ ศธจ.สุราษฏร์ธานี 25.นายวินัย คุณวุฒิ ศธจ.ชุมพร 26.นายพัฒนา ชมเชย ศธจ.พัทลุง 27.นายนิสิต ชายภักตร์ ศธจ.ตรัง 28.นายสมรักษ์ ถวาย ศธจ.พังงา 29.นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศธจ.กระบี่ 30.นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.ภูเก็ต

เพิ่มเพื่อน

31.นายเสถียร รุกขพันธ์ ศธจ.ระนอง32.นายสันติ แสงระวี ศธจ.สงขลา 33.นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศธจ.สตูล 34.นายดาลัน นุงอาหลี ศธจ.ปัตตานี 35.นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศธจ.ยะลา 36.ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ศธจ.จันทบุรี 37.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ศธจ.ระยอง 38.นายครรชิต วรรณชา ศธจ.ตราด 39.นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศธจ.ชลบุรี 40.นายประกอบ จันทรทิพย์ ศธจ.อุดรธานี

41.นายธีรพงษ์ สารแสน ศธจ.บึงกาฬ 42.นายสุภชัย จันปุ่ม ศธจ.เลย 43.นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศธจ.หนองบัวลำภู 44.นายชาตรี ม่วงสว่าง ศธจ.หนองคาย 45.นายปริญญา ธรเสนา ศธจ.นครพนม 46.นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศธจ.สกลนคร 47.นายเสถียร แสนอุบล ศธจ.มุกดาหาร 48.นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศธจ.ขอนแก่น 49.นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศธจ.ร้อยเอ็ด 50.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ศธจ.มหาสารคาม

51.นายกิตติพศ พลพิลา ศธจ.กาฬสินธุ์ 52.นายชอุ่ม กรไกร ศธจ.ศรีสะเกษ 53.นายชาญชัย รสจันทร์ ศธจ.อุบลราชธานี 54.นางเยาวลักษณ์ คงพูล ศธจ.ยโสธร 55.นายฤทธา นันทพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ 56.นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ศธจ.นครราชสีมา 57.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศธจ.บุรีรัมย์ 58.นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศธจ.สุรินทร์ 59.นายสมเกียรติ์ แถวไธสง ศธจ.ชัยภูมิ 60.นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศธจ.เชียงใหม่

61.นายสุทิน แก้วพนา ศธจ.ลำปาง 62.นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศธจ.ลำพูน 63.นายบุญชู จันทร์ดำ ศธจ.แม่ฮ่องสอน 64.นายนพรัตน์ อู่ทอง ศธจ.เชียงราย 65.นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศธจ.พะเยา 66.นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศธจ.น่าน 67.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศธจ.แพร่ 68.นายประพฤทธิ์ สุขใย ศธจ.พิษณุโลก 69.นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศธจ.อุตรดิตถ์ 70.นายภูวนาท มูลเขียน ศธจ.เพชรบูรณ์

71.นายสุรินทร์ แก้วมณี ศธจ.สุโขทัย 72.นายชาย มะลิลา ศธจ.ตาก 73.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศธจ.นครสวรรค์ 74.นายรมย์ พะโยม ศธจ.กำแพงเพชร 75.นายศักดา แสงทอง ศธจ.อุทัยธานี และ76.นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศธจ.พิจิตร

ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ศธจ.ทั้ง 76 คน มาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 68 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) 3 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 2 คน และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค(ศธภ.) 3 คน ส่วนจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีผู้สมัคร

… อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.15 น.