คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

91

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

เพิ่มเพื่อน

Download คำสั่งทั้งหมด ที่นี่ค่ะ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ