ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1027 เรื่อง บูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

112

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1027 เรื่อง บูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/3397 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเอกภาพ มาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติตามความแจ้งแล้วนั้น….

อ่านรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างครับ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560