ยื่นฟ้องสภาทนายความ 32 กรณีเอาผิด ม.กรุงเทพธนบุรี

67

นศ.ป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี ยื่นฟ้องสภาทนายความ 32 กรณี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่มหาวิทยาลัย

          นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี กว่า 800 รายชื่อ ที่ได้เซ็นเอกสารมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนส่งฟ้องต่อสภาทนายความ เมื่อช่วงเช้า เวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ค.2560 ที่สภาทนายความ เปิดเผยว่าได้ยื่นเอกสารหลักฐานรวม 32 กรณียื่นฟ้องม.กรุงเทพธนบุรี ซึ่งทางสภาทนายความได้รับเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าสู่กระบวนการศาลต่อไป โดยการยื่นฟ้องดังกล่าวได้ฟ้องทั้งทางแพ่ง มีการละเมิด และทางอาญา โดยหลังจากนี้คงต้องรอดูว่าทางสภาทนายความจะดำเนินการอย่างไรบ้าง 

         “หลังจากนี้คงยังไม่เคลื่อนไหวใดๆ เพราะต้องรอให้กระบวนการทางศาลได้ดำเนินการก่อน แต่ถึงอย่างไรก็จะฟ้องร้องให้ถึงที่สุด เนื่องจากมีนักศึกษาที่ได้รับความเดือนร้อนจำนวนมาก” นายนิโรจน์ กล่าว

ยื่นฟ้องสภาทนายความ 32 กรณีเอาผิด ม.กรุงเทพธนบุรี
ยื่นฟ้องสภาทนายความ 32 กรณีเอาผิด ม.กรุงเทพธนบุรี

เพิ่มเพื่อน

        ทั้งนี้ สำหรับประเด็นความเสียหายและกรณีที่เกี่ยวข้องกับม.กรุงเทพธนบุรี 32 กรณีนั้น อาทิ ม.กรุงเทพธนบุรี ฝ่าฝืนประกาศในราชกิจจานุเบกษาของคุรุสภา ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 กรณีประกาศให้เปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาจะไปเรียนหลักสูตร 1/2557 อีก ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาดังกล่าว ดังเอกสารประกอบ 

ยื่นฟ้องสภาทนายความ 32 กรณีเอาผิด ม.กรุงเทพธนบุรี

     กรณีไปสอบผู้บริหารได้แล้วโดนเพิกถอนสิทธิ์ดังเอกสารแนบ  กรณีการเรียกรับเงิน 24,000 บาท อ้างว่าเป็นการรักษาสภาพนักศึกษาในกรณีที่มีคนไปทำเรื่องจบในช่วงที่กลุ่มร่วมตัวกัน ไปเรียกร้องที่มหาวิทยาลัยและมีการลดเงินส่วนนี้ให้แต่ต้องเซ็นเอกสารว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางมหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบ  กรณีที่ใช้ข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้นักศึกษารับเงินค่าเยียวยา จำนวน 30,000 บาท เซ็นว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางมหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบ เป็นต้น 

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก