จี้ ป.ป.ช.สอบ รมว.ศธ. ผิด พ.ร.บ.ฮั้วฯ เอื้อประโยชน์เอกชน กรณีหลักสูตรอบรมครู

30

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเห็นว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล)

กรณีให้ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดทำหลักสูตรและอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท โดยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการตั้งราคาค่าอบรมที่แพงกว่าความเป็นจริง หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า พบว่ามีการแก้ไขระเบียบการเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหารการศึกษา ว่าจะต้องผ่านคอร์สสอบอบรมพัฒนาที่ได้รับรองมาตรฐานตามวิทยฐานะ ในสาขานั้นๆ และชั่วโมงการเรียนการสอน PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ซึ่งหากใช้ตามหลักสูตรเดิม โดยการโอนเงินให้เขตการศึกษาเป็นผู้จัดอบรม มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จะใช้งบประมาณไม่เกิน 783 ล้านบาทต่อปี

เพิ่มเพื่อน

เพราะครูจะไม่ต้องเสียเงิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และใช้สถานที่อบรมของโรงเรียนได้ แต่การอบรมแบบหลักสูตรใหม่ต้องเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากเอกชน หรือสถานที่นอกโรงเรียน

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า และยังเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทำการเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่มีการแก้ไขระเบียบการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ สอบถามความเห็นของครูซึ่งเหมือนเป็นการบังคับว่าครูทุกคนต้องอบรมหรือไม่ อีกทั้งยังเร่งรีบอนุมัติหลักสูตรที่ใช้ในโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรของ สพฐ. กว่า 1,400 หลักสูตร โดยไม่มีการประเมินว่าหลักสูตรดังกล่าวตรงกับหลักวิชาการหรือไม่ ทั้งนี้ ยังขอให้ตรวจสอบเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าอบรมครู

ซึ่งพบมีการร้องเรียนจากครูว่าลงทะเบียนได้เฉพาะบางหลักสูตรเท่านั้น เหมือนเป็นการบังคับให้เข้าอบรมกับบางบริษัทหรือบางมหาวิทยาลัยหรือไม่ และขอให้ตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 -2561 ซึ่งใช้เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียนและค่าสาธารณูปโภคของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการอบรมครู โดยเฉพาะค่าวิทยากร

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ 27 ก.ค. 2560