ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า

50

อบรมพัฒนาครูอยู่ที่ไหนก็สมัครได้ เพียงมีระบบอินเทอร์เน็ต ล่าสุดยอดลงทะเบียนสำเร็จ 160,605 กว่า1.4พันหลักสูตร

         หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยให้คูปองอบรมคนละ 10,000 บาทต่อปี ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่มีสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาจาก“สถาบันคุรุพัฒนา”
      โดยวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ครูต้องเข้าเว็บไซต์ http://202.143.153.156/hrd_demo/ เริ่มไปตามกระบวนการสมัคร และเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลใน แบบกรอกข้อมูล https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn ครูจะเลือกหลักสูตรอบรมตามที่ตนเองต้องการ จากนั้นผู้อำนวยการจะอนุมัติ ในให้ครูไปอบรมตามหลักสูตรที่แจ้งความจำนงไว้ และครูจะปริ้นนำหลักฐานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อยืมเงินจำนวน 10,000 บาทไปอบรมตามวันเวลาสถานที่ลงทะเบียนไว้ ล่าสุด ครูที่ลงทะเบียนสำเร็จ มีทั้งหมด 160,605 ที่นั่ง ประมาณ 1,400 หลักสูตร

คูปอง1หมื่นพัฒนาครูวุ่น 

      ล่าสุดเกิดดราม่า เมื่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมรองรับความต้องการของครู และปัญหาอื่น ๆ บางก็ว่า “เงินคูปอง”การศึกษาไม่เพียงพอต่อจำนวนครูที่แจ้งความจำนงเข้ารับการอบรม เพราะรูปแบบการไปอบรมมีทั้งการใช้เงินส่วนตัว จ่ายค่าอบรม ตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายหรือ กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว

     ครูรายหนึ่งที่จังหวัด สุรินทร์ เปิดเผยว่าได้ลงทะเบียนอบรมวิชาภาษาอังกฤษ ในพื้นที่ซึ่งมีสถาบันการศึกษาจัดแต่จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว จึงต้องไปลงทะเบียนนอกพื้นที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาแต่ อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอสำนักงานเขตพื้นที่เ้พื่อยืมเงินไปอบรม

      “ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีโครงการอบรม เห็นเพื่อนครูในโรงเรียนอื่นเขาลงทะเบียนอบรมก็เลยไปลงทะเบียนทางออนไลน์ไว้จริงๆแล้วอยากได้ในพื้นที่ใกล้ๆ จะได้ไม่ต้องเดินทาง แต่ไม่มีโครงการที่ต้องการ จึงต้องไปต่างจังหวัด ค่าอบรม 3,500 บาท ซึ่ง คูปองให้ 10,000 บาทถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องมาคืนสำนักงานเขต ส่วนค่าที่พักและค่้าเดินทาง ต้องดูว่า จะเบิกจากต้นสังกัดหรืออยู่ในคูปอง ซึ่งคงจะมีความชัดเจนช่วงใกล้เ้ดือนกันยายนที่จะต้องเดินทางไปอบรม ” 


คูปอง1หมื่นพัฒนาครูวุ่นคูปอง1หมื่นพัฒนาครูวุ่น
   

เพิ่มเพื่อน

        ขณะ ครูที่เข้าอบรมอีกรายที่จังหวัดนครปฐม เล่าว่าอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนไปสู่สากล ค่าอบรมหลักสูตร 7,500 บาทอยู่นอกพื้นที่แต่ไม่ได้ระบุสถานอบรม ซึ่งไม่มีความชัดเจน ก็เลยยกเลิกไม่ได้ไปอบรม และมีเพื่อนครู ที่ไปอบรมช่วงเดือนก.ค.มาแล้วเล่าว่าโครงการอบรมเลื่อนแต่ไม่ได้แจ้งผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เสียเวลาค่าเดินทาง 

     “รวมทั้งมีข่าวลือในแวดวงครูด้วยว่า คนที่จะอบรมในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังไม่มีงปบระมาณส่งมาให้ที่สำนักงานเขต ถ้าครูคนไหนอยากไปก้สำรองจ่ายไปก่อน แต่ถ้าหมดปีงบประมาณแล้วไม่มีเงินอนุมัติมาให้ก็จะเบิกคืนไม่ได้ ทำให้ครูหลายคนลังเลโดยเฉพาะโครงการที่มูลค่าสูง จริงๆอยากให้มีความชัดเจนในการดำเนินการมากกว่านี้ ” 


คูปอง1หมื่นพัฒนาครูวุ่น

       ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 พบว่า หลักสูตรที่ได้รับความสนใจลงทะเบียนอบรมมากที่สุด 10 อันดับแรกดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 18,781 ที่นั่ง 2. หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกรดะดับทักษะ พัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 14,378 ที่นั่ง 3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 11,180 ที่นั่ง

       4. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 จำนวน  9,781 ที่นั่ง 5.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9,171 ที่นั่ง 6.หลักสูตร การพัฒนาครูต้นแบบศาสตร์พระราชาด้วยเแอคทีฟ เลิ่นนิ่ง ฯ 7,037 ที่นั่ง 7.หลักสูตร ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 6,110 ที่นั่ง 8.หลักสูตรการพัฒนาครูต้นแบบศาสตร์พระราชา ฯ 4,848 ที่นั่ง 9 หลักสูตร เอแม็ท และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 4,519 ที่นั่ง และ 10. หลักสูตรการสร้างภาพลักษณ์สู่ครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 4,227 ที่นั่ง

             อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีกระแสข่าวความสับสนโครงการออกมา ล่าสุดเวบไซต์ “สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.)” ได้ลงข้อความ คำชี้แจงให้ข้าราชการครูกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในกรณีที่ ครูไม่ได้เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบบแจ้งเตือนไว้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีครูจ่ายค่าอบรมไปก่อน โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

2. กรณีครูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

3. กรณีครูจ่ายค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

4. กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันในระบบ

(กรุณาใช้ chrome ในการกรอกข้อมูล)

ขอบคุณที่มา : คมชัดลึก 28 ก.ค. 2560