ประกาศแล้ว! ว23/2560 หลักเกณฑ์คัดเลือก รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.

63

[ว23/2560] หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.