ทีดีอาร์ไอชี้ปฎิรูปการศึกษามีความซับซ้อน

57

ทีดีอาร์ไอชี้ปฎิรูปการศึกษามีความซับซ้อน

คณะกรรมการอิสระฯ ถกทีดีอาร์ไอวางแผนปฎิรูปการศึกษา ชี้ปฎิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย แนะ แยกฝ่ายกำกับดูแลระบบการศึกษาออกจากฝ่ายวางแผน เชื่อปฎิรูปการศึกษาสำเร็จแน่

อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.38 น.

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (1 ส.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด คือคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการพิจารณาบทบาทโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน มี รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้งสองชุดจะไปวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงลึก เพราะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอ ได้เข้ามาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมด้วยว่า เรื่องการปฎิรูปการศึกษามีความซับซ้อนไม่สามารถหาคนรับผิดชอบที่แท้จริงได้ ซึ่งหากจะปฎิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยผู้ปกครองจะต้องมีส่วนในการช่วยพัฒนาการคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างแรงศรัทธาเรื่องการศึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงครูต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะการปฎิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง

แต่จะต้องเน้นการปฎิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับล่างขึ้นข้างบน ซึ่งตนคิดว่าการปฎิรูปการศึกษาจะต้องปรับโครงสร้างระบบการศึกษาชาติทั้งหมดถึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่น โครงสร้างการดูแลเด็กเล็กที่ต้องมีหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ ที่จะต้องดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องปฎิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพียงอย่างเดียว

ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า หากเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายการศึกษาก็จะถูกปรับอีกทำให้การปฎิรูปการศึกษาไม่สำเร็จนั้น เรื่องนี้ตนมีแนวคิดว่า หากแยกผู้กำกับดูแลระบบการศึกษาออกจากผู้วางแผนนโยบายการศึกษาได้ โดยการกำกับดูแลระบบการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเหมือนกับกระทรวงพลังงาน มีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านพลังงาน ตนเชื่อว่าปฎิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้คณะกรรมการอิสระฯจะรับฟังความคิดเห็นเรื่องปฎิรูปการศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค โดยเริ่มที่แรกวันที่ 16 ส.ค. นี้ ที่ กรุงเทพฯ เพื่อดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องปรับแก้ไขจนนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษาในระยะยาวต่อไป

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.38 น.