“หมอธี”ปลุกเด็กม.2 สู้ศึกPISA

80

หารือสสวท.-สพฐ.เตรียมรับมือ/ฝึกทำโจทย์ข้อสอบอัตนัย/แนะครูสอนเข้มข้นไม่ใช่เปิดติว

เพิ่มเพื่อน

“หมอธี” หารือร่วม สสวท.-สพฐ.วางแนวทางเตรียมพร้อมรับการสอบ PISA 2018 เผยต้องเตรียมเด็ก ม.2 ให้พร้อมทั้งประเทศ เพราะโออีซีดีจะสุ่มเลือกเด็กเอง อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเด็กให้อยากสอบด้วย ลั่นไม่ต้องการให้เปิดติวทำข้อสอบอัตนัย แนะครูมุ่งสอนเข้มข้น มีการวัดความรู้ หัดเขียนและหัดตอบ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเตรียมวางแผนโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่จะมีการจัดขึ้นในปี 2018 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญอย่างมาก โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลในด้านต่างๆ อย่างด้านภาษาอังกฤษ เพราะที่ผ่านมาการแปลข้อสอบจากภาษอังกฤษให้เป็นภาษาไทย แปลแบบไม่มีความเป็นธรรมชาติ อาจจะส่งผลให้คะแนนต่ำลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เนื่องจากการสอบต้องดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์ และด้านการออกข้อสอบแนวอัตนัยให้มากขึ้น เพื่อให้การสอบ PISA ของประเทศไทยมีคุณภาพมากที่สุด และด้วยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) จะดำเนินการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี หรือนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากทั่วโลกใน 65 ประเทศ โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้

“เราไม่รู้ว่า OECD จะวิเคราะห์สุ่มเลือกโรงเรียนไหนของประเทศไทยบ้าง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เพราะลักษณะการสอบ PISA ไม่เหมือนกับที่เราสอบในประเทศ อีกทั้งเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอบ PISA เพราะเห็นว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอบ ซึ่งผมคิดว่าจะต้องมีกระบวนการสร้างแรงจูงในการสอบให้แก่นักเรียน เหมือนสร้างความฮึกเหิมว่าการสอบครั้งนี้เราต้องทำเพื่อประเทศชาติ ซึ่งอาจจะมีการมอบรางวัลให้นักเรียนที่ทำคะแนนดีด้วย”

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทาง สสวท.และ สพฐ.จะต้องไปวางแนวทางเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน แต่ตนไม่ได้ต้องการให้มีการเปิดติวการทำข้อสอบอัตนัย แต่ต้องการให้ครูมุ่งเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น คือให้มีการสอบวัดความรู้ประจำวันหรือประจำสัปดาห์ เพื่อให้ครูรู้ว่าเด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปหรือไม่ โดยวิธีที่ดีที่สุดคือการถามเด็ก ให้เด็กได้มีการหัดเขียนและหัดตอบ อีกทั้งวิธีนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้อยู่ตลอด.