6 วิธีหยุดลูกไม่ให้เอาแต่ใจก่อนจะเสียคน

65

6 วิธีหยุดลูกไม่ให้เอาแต่ใจก่อนจะเสียคน

ก็ว่าเลี้ยงลูกมาดีแล้ว แต่ทำไมลูกยังเป็นเด็กเอาแต่ใจ มีอะไรบ้างที่พ่อแม่เผลอเลี้ยงลูกแบบผิด ๆ หรือสปอยล์ลูกมากไปโดยไม่รู้ตัว และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ลูกเสียคนได้ จะแก้ไขอย่างไรดีไม่ให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง


มีผลการศึกษาจากเว็บเอ็มดีพบว่า การที่ลูกมีพฤติกรรมเอาแต่ใจตัวเอง มักเกิดจากพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบตามใจมากเกินไปนั้นแหละ เมื่อลูกอยากได้อะไรพ่อแม่ก็จะให้ตามที่ลูกขอทุกอย่าง ทำให้ลูกขาดความเข้าใจว่าสังคมภายนอกที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งการที่ลูกได้รับการเอาใจ ตามใจ จนมากเกินความจำเป็นและไม่มีขอบเขต หรือพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังว่าลูกควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย อาจเป็นเหตุให้ลูกเสียคนเมื่อโตได้

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เอาแต่ใจ 6 วิธีหยุดลูกก่อนจะเสียคน

1 วางกฏเกณฑ์ให้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของลูก

เพิ่มเพื่อน

2 สร้างกฏเหล็กแห่งความปลอดภัยกับลูก เช่น ไม่ใช้นิ้วมื้อจิ้มนู้นนั่นนี่ ไม่เอามือเข้าปาก หรือไม่วิ่งเล่นบนถนน เป็นต้น

3 สอนลูกพฤติกรรมเชิงบวกในสังคม เช่น มารยาทพื้นฐานที่ควรใช้อย่างการสวัสดี การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ อย่างสุภาพกับผู้ใหญ่ในบ้านและคนรอบข้างได้

4 สอนลูกในพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น เมื่อลูกเริ่มโตและเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดได้ อาจใช้คำถามปลายเปิดให้ลูกเริ่มคิดในสิ่งที่ลูกอาจทำตัวไม่เหมาะ และอธิบายถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ลูกเข้าใจ

5 นิ่งสงบสยบความเอาแต่ใจ เมื่อเห็นว่าลูกเรียกร้องในสิ่งที่ไม่สมควร หากพ่อแม่ตามใจในทุกเรื่องก็ย่อมไม่ส่งผลดีต่อลูก หรือการใช้อารมณ์ต่อว่า หงุดหงิดใส่ลูก สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นการสอนให้ลูกได้ดีขึ้นเลย

6 อดใจไม่ตามใจ หากพ่อแม่คาดหวังที่จะให้ลูกไม่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจ จำเป็นต้องให้ลูกรักษาคำพูดหรือทำตามที่รับปากไว้ให้ได้ เช่น จะไม่ยอมปล่อยให้ลูกเล่นของชิ้นนี้หากลูกไม่รู้จักเก็บให้ดี เป็นต้น

การที่ลูกมีพฤติกรรมเอาแต่ใจ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ หากพ่อแม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในการไม่สปอยล์ลูกจนเกินไป หรือปล่อยลูกให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการ พ่อแม่ควรจะเข้าใจถึงความต้องการและปรับวิธีการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมตามวัย โดยสอนลูกตั้งแต่อายุยังน้อย ทำอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถปรับให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี ไม่เป็นเด็กเอาแต่ใจขึ้นได้.

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : www.manager.co.th/ และ th.theasianparent.com