7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด เพื่อแนะนำนักเรียนเลือกทุนการศึกษาให้เหมาะสม

1326

7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด เพื่อแนะนำนักเรียนเลือกทุนการศึกษาให้เหมาะสม

7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด
7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด

7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด!!” ไว้ให้คุณครูแนะนำนักเรียนเลือกทุนการศึกษาให้เหมาะสม และมีโอกาสได้มากขึ้น โดยขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประเภททุน และลักษณะทุน ดังนี้ค่ะ

4 ประเภททุนการศึกษา
1 ทุนเรียนดี: เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
2 ทุนความสามารถพิเศษ: เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านต่าง ๆ
3 ทุนเฉพาะทาง: เป็นทุนการศึกษาที่เน้นสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาที่ต้องการส่งเสริมเป็นพิเศษ
4 ทุนยากจน/ทุนด้อยโอกาส: เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส หรือพิการ

3 ลักษณะทุนการศึกษา
5 ทุนแบบไม่มีเงื่อนไข: เป็นทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ส่วนมากเป็นทุนให้เปล่าครั้งเดียวจบ
6 ทุนแบบมีเงื่อนไข: เป็นทุนการศึกษาแบบมีกำหนดเงื่อนไข ส่วนใหญ่เป็นทุนต่อเนื่อง ต้องปฏิบัติตามกฎระหว่างรับทุน
7 ทุนแบบกู้ยืม: เป็นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจะต้องชำระหนี้ตามอัตราและกรอบเวลาที่กำหนด

ปริ้นภาพสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3khqr4h
อ่านรายละเอียดทุนอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3ofA2LI

 

7 ทุนการศึกษา
7 ทุนการศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ 7 ทุนทางเลือก ที่ครูไม่ควรพลาด เพื่อแนะนำนักเรียนเลือกทุนการศึกษาให้เหมาะสม จากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน