Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

7 พฤติกรรมของนักเรียน ที่จะทำให้คุณครูหลงรัก

Advertisement

7 พฤติกรรมของนักเรียน ที่จะทำให้คุณครูหลงรัก

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


1.”ตั้งใจเรียน”
เวลาครูสอนหนังสือจะตั้งใจฟัง
แล้วนึกภาพตาม
หากมีข้อสงสัยก็จะยกมือถาม
อย่างสร้างสรรค์เมื่อได้จังหวะ และไม่คุยกันในขณะที่ครูสอน
2.”แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ถูกกฎระเบียบ”
ครูทุกๆคนจะรู้สึกดีมากๆ
เมื่อได้เห็นนักเรียนของตนเอง
แต่งกายถูกระเบียบ ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า
เพราะสิ่งนี้จะสื่อถึงความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองในอนาคตของเด็กๆ
มันจะช่วยทำให้ครูรู้สึกหายห่วง
กับอนาคตของพวกเขา
3.”ตรงต่อเวลา”
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ครูสั่ง หรือจะเป็นเรื่องการเข้าเรียน
ถ้าทำสิ่งนี้ได้มันจะช่วยบ่งบอก
ถึงความรับผิดชอบที่เรามี
4.”ศึกษามาก่อนที่จะเรียน”
อ่านหนังสือหรือทำการศึกษา
ข้อมูลมาก่อนที่จะเรียน
พอมาถึงคาบเรียนก็จะเข้าใจ
ในสิ่งที่ครูสอนเพิ่มเติม
เป็นอย่างดีและสิ่งนี้จะช่วยเบาแรง
ของครูและจะช่วยให้เรา
เรียนรู้ได้ดีขึ้นอุกด้วย
5.”มีอุปกรณ์ครบ”
พร้อมที่จะเรียนเสมอ มีสมุดอุปกรณ์ครบทุกอย่าง
ไม่ใช่ว่าจะมาหาเอาในคาบเรียน เวลาครูให้ทำงาน
สมุดก็ไม่มีืหนังสือก็ไม่มี มีแต่เหตุผลสารพัด
6.”เคารพครูบาอาจารย์
พ่อแม่และ ผู้มีพระคุณ”
คุณสมบัติข้อนี้คงไม่ต้อง
อธิบายอะไรมาก
เพราะว่าทุกคนจะรักคนที่รักและเคารพพวกเขาอยู่แล้วจริงไหม?
7.”ตั้งเป้าหมายในการเรียน”
นักเรียนหลายคนเรียนไปโดยขาดเป้าหมายของชีวิต
และเป้าหมายของการมาเรียน มาเรียนไปวันๆแล้วก็จบแบบงง
พ่วงกับ 0 ร. และ มส. ก็คงไม่ดี แต่เป้าหมายที่ตั้งนั้น
ก็ควรจะตั้งไว้จะตั้งไว้ที่สูงๆเช่น จะเอาเกรด 4 ทุกวิชา
มิใช่เทอมนี้หนูขอแค่ติด ร. 5 ตัวก็พอ..
……………………
ปล.อย่าคิดมากถ้าหากไม่มี เพราะว่ายังไงครูก็รัก นักเรียนทุกคน
เพราะครเป็นครูจะไม่เลือกปฏิบัติ แต่ถ้าจะให้ดีควรเพิ่ม 7
ข้อนี้พ่วงเข้าไปด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ห้องเรียนของเราจะได้ มีความสุข.
……………………………..
ที่มา :
เพจครูแร็คนักจิตวิเคราะห์

You might also like