ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสอนและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

98

ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติมทั้งหมด

>>คลิกที่นี่!

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1828