แชร์สนั่นโลกออนไลน์! สพฐ.แจ้งสิ้นสุดโครงการโรงเรียน ICU แล้ว

65

แชร์สนั่นโลกออนไลน์ในเวลานี้ครับ กับหนังสือสั่งการจากสพฐ.ถึงเขตพื้นที่การศึกษาว่าได้ยุติโครงการ

เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ไอซียู 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,032 โรง ได้จัดกลุ่มโรงเรียนตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา 3 กลุ่มคือ กลุ่มฉุกเฉินกลุ่มเร่งด่วนและกลุ่มไม่ฉุกเฉิน และจัดกลุ่มตามสภาพความวิกฤตของปัญหาเป็น 6 ด้านได้แก่  ด้านคุณภาพ(ICU1)ด้านกายภาพ (ICU2) ด้านบุคลากร (ICU3)ด้านการบริหารจัดการ (ICU4)ด้านโอกาสทางการศึกษา(ICU5)และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (ICU6)นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดมการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคเอกชนมะภาครัฐเพื่อแก้ไขสภาพวิกฤตของโรงเรียน ICU กลุ่มฉุกเฉินและกลุ่มเร่งด่วนทั้งในด้านกายภาพและด้านบุคลากรมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านอื่นๆของโรงเรียนสามารถดำเนินการในลักษณะของโครงการปกติต่อไปจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการสิ้นสุดโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทราบจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

********************************************************

ข้างบนเป็นจดหมายจากสพฐ.ถึงเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งยุติโครงการ ICU เพราะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของโรงเรียน ICU ในกลุ่มฉุกเฉิน และเร่งด่วน ในด้านกายภาพและบุคลากร ไประดับนึงแล้ว การพัฒนาเรื่องอื่นหลังจากนี้ จึงจะให้ใช้การดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยโครงการปกติต่อไป

ในโลกออนไลน์ได้มีการ share เอกสารดังกล่าวในหลายวงทางการศึกษามาก และมีข้อสงสัยตามมามากมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ที่ผ่านมา

ที่น่าสนใจ คือ ความเห็นจากในวงผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ICU หลายโรงเรียน ดังความเห็นที่รวบรวมมาดังข้างล่างนี้ครับ

…………………….

เพิ่มเพื่อน

โรงเรียน ICU ที่เชียงใหม่เขต 2 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรสักอย่างเลยครับ

ตีความตามหนังสือฉบับนีแปลว่าสิ้นสุดโครงการแล้วหรือครับ

แสดงว่า ศธ. สพฐ.ไม่มีโรงเรียน ICU แล้วใช่หรือเปล่าครับท่าน

โครงการประสบความสำเร็จแล้ว ?

ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ 

น่าจะแจ้ง รมว.หรือ ท่านนายกนะครับ ท่านบุญรักษ์น่าจะทำตามนโยบายครับ คงทำอะไรกว่านี้ไม่ได้

…………………..

ร.ร. ซ่งเต่า สพป.สน.1 ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นกันคะท่าน

…………………..

เหลือแต่ สพฐ. ICU

…………………..

สงสารคนที่รอรับบริการทางการศึกษาจากรัฐครับ 

คือประชาชน

ผู้นำประเทศไม่จริงใจกับประชาชน ทำงานแค่สร้างภาพและผลงาน

…………………..

เปลี่ยนคน ก็เปลี่ยนงาน  นี่คือการศึกษาไทย

คนใหม่มา ก็หางานใหม่มาให้ทำ

ใครไม่ทำ ก็ว่าไม่สนองนโยบาย

……………………

เคยคิดถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน ครู ผู้ปกครองบ้างไหม

…………………..

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเอาการศึกษาชาติมาเป็นของเล่น

……………………

มีคนส่งมาแล้วบอกว่า ประกาศเร็วดีจังค่ะ