ไฟเขียวจ้างเอกชนช่วยพิมพ์หนังสือเรียน หวั่นพิมพ์เองไม่ทันเปิดเทอม

152

ไฟเขียวจ้างเอกชนช่วยพิมพ์หนังสือเรียน

บอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ยอมให้จ้างเอกชนช่วยพิมพ์หนังสือเรียนปี 61 หวั่นพิมพ์เองทั้งหมดไม่ทันเปิดเทอมแน่ เหตุกำลังผลิตไม่พอ

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 07.47 น.

เพิ่มเพื่อน

วันนี้(18ธ.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)ปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบตามที่องค์การค้าฯ เสนอจ้างบริษัทเอกชนจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มหนังสือเรียนที่ต้องพิมพ์เพิ่มเติม ระดับชั้น ป.1 ป.4  ม.1 และ ม.4 ประมาณ 21 ล้านเล่ม และหนังสือที่มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน คือ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ประมาณ 8 ล้านเล่ม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เนื่องจาก องค์การค้าฯ ได้ประเมินระยะเวลาในการจัดพิมพ์ กับจำนวนหนังสือเรียนที่ต้องจัดพิมพ์แล้ว เห็นว่าไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ทันกำหนดเปิดภาคเรียนแน่นอน เพราะปัจจุบันองค์การค้าฯมีกำลังผลิตหนังสือได้วันละ 1 แสนเล่ม ซึ่งเมื่อคำนวณระยะเวลาที่เหลือจะสามารถจัดพิมพ์ได้เพียง 13 ล้านเล่มเท่านั้น 

“นพ.ธีระเกียรติย้ำในที่ประชุมว่าการอนุมัติครั้งนี้ เป็นการอนุมัติให้จ้างพิมพ์แบบเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้ขอให้องค์การค้าฯวางแผนการจัดพิม์หนังสือเรียนล่วงหน้า เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่องค์การค้าฯ สามารถจัดพิมพ์ได้เองตามเวลาที่กำหนด”นายพินิจศักดิ์กล่าวและว่า ภายในสัปดาห์นี้องค์การค้าฯ จะประกาศประชาพิจารณ์าร่างขอบเขตของงานหรือทีโออาร์ เป็นเวลา 3 วัน

หากไม่มีผู้คัดค้าน ก็จะประกาศให้สำนักพิมพ์มายื่นเสนอประกวดราคาเป็นเวลา 20 วัน จากนั้นจะมีการจัด e-Bidding ต่อไป ทั้งนี้การจัดพิมพ์หนังสือเรียนจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ทันในก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนพฤษภาคม  โดยจำนวนหนังสือที่จะจ้างบริษัทเอกชนจัดพิมพ์อยู่ที่ประมาณ 16 ล้านเล่ม

อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 07.47 น.