‘ผอ.รร.’ มึน!! สพท.ส่งหนังสือย้ำแนวปฏิบัติยืมเรียน หลัง ‘หมอธี’ สั่งแค่ทดลอง เริ่มใช้จริงปี62

182

‘ผอ.รร.’ มึน!! สพท.ส่งหนังสือย้ำแนวปฏิบัติยืมเรียน หลัง ‘หมอธี’ สั่งแค่ทดลอง เริ่มใช้จริงปี62

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายโรงเรียนเกิดความสับสนต่อนโยบายการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงเรียนเข้าใจว่า นโยบายหนังสือยืมเรียน ของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงการทอลอง และรัฐมนตรีว่าการศธ. เคยระบุว่า หากใช้จริง จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2562

แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต2 กรุงเทพฯ ส่งหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัด เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ และคำแนะนำในการดูแลหนังสือเรียน เพื่อให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ทำให้โรงเรียนเกิดความสับสนว่า ปีนี้นโยบายหนังสือยืมเรียนยังดำเนินการอยู่หรือไม่ เพราะทันทีที่นพ.ธีระเกียรติ ประกาศว่า นโยบายดังกล่าว เป็นเพียงการทดลอง ทางโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนไปแล้วว่า ปีการศึกษา2560 ยังคงให้หนังสือเรียนฟรี เช่นเดิม

เพิ่มเพื่อน

“ทางโรงเรียนอยากให้ศธ. มีนโยบายที่ชัดเจน เพราะขณะนี้โรงเรียนแต่ละแห่งเกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า ตกลงแล้วปีนี้จะต้องประกาศให้นักเรียนนำหนังสือมาคืนหรือไม่ ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6 เอง อาจจะยังจำเป็นต้องใช้หนังสือเพื่ออ่านทบทวนในการสอบเข้าเรียนชั้นม.4 และม.6 ยังจำเป็นต้องใช้อ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา การให้นักเรียนนำหนังสือมาคืนอาจเป็นปัญหา เพราะที่ผ่านมาเด็กๆ คิดว่า ไม่ต้องนำมาคืน โรงเรียนจึงยังไม่กล้าประกาศแนวทางอะไรออกไป

ทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจว่า ตอนนี้เรามีงบประมาณค่าหนังสือเรียนค่อนข้างจำกัด และอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา ภายหลังจากที่สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปจำนวนหนึ่ง ดังนั้นส่วนตัวจึงอยากเสนอว่า ถ้างบประมาณมีจำกัด อยากให้ใช้นโยบายยืมเรียนกับคนที่มีความจำเป็นจริง ๆ ส่วนคนทีมีความพร้อม ใช้แนวทางทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

เชื่อว่า สำหรับผู้ปกครองที่มีความพร้อม ยินดีให้ความร่วมมือ เพราะทุกคนอยากให้ลูกได้รับการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ส่วนใครที่ไม่มีความพร้อม ก็ต้องยอมรับ และดำเนินการตามนโยบายหนังสือยืมเรียน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องนำหนังสือเรียนมาคืนเพื่อให้รุ่นน้องได้ใช้ต่อไป ”นายสวัสดิ์ กล่าวและว่า เข้าใจว่า แนวทางที่ตนเสนออาจจะขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้รัฐต้องดูแลการจัดการศึกษาให้เท่าเทียม แต่หากยึดกฎหมายแล้วเกิดปัญหา ก็อยากให้มองทางแก้ไข ทางอื่นด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมาอีก

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า ยอมรับว่า ทางโรงเรียนเกิดความสับสน และยังไม่แน่ใจว่า ต้อง ประกาศให้นักเรียนนำหนังสือเรียนมาคืนหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเข้าใจว่า เป็นการให้หนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเดิม และจะเริ่มนโยบายหนังสือยืมเรียนในปีการศึกษา 2562 ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหา กรณีที่โรงเรียนประกาศให้นักเรียนนำหนังสือมาคืน

เด็กที่ต้องสอบเลื่อนชั้น เช่นม.3 ขึ้นม.4 หรือม.6 ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะใช้หนังสือที่ไหนอ่านทบทวน ดังนั้น ตนอยากให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศธ. มีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อที่โรงเรียนจะได้ปฏิบัติให้ถูกทาง เพราะขณะนี้บางโรงเรียนเริ่มปิดภาคเรียนแล้ว หากต้องติดตามหนังสือคืน ก็อาจจะเป็นไปได้ยาก เพราะเด็กจบออกไปแล้ว

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ 5 มี.ค. 2561