8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563

6931
8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563
8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563

8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ  ตามที่เคยนำเสนอก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ตามเกณฑ์ใหม่  ว14/2563  ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.
กำหนดขึ้นนั้น

หลายท่านที่กำลัง เตรียมตัวในการสอบแข่งขันอยู่ หรือมีญาติที่ตั้งตารอการสอบแข่งขัน  และอาจยังมีข้อสงสัย
บางประการ ที่ยังคงข้องใจอยู่ เกี่ยวกับ เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ตามเกณฑ์ใหม่  ว14/2563 ติดตามอ่านกันครับ

โดยในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น  ก็เลยมีแผนภาพ อธิบาย ขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามเกณฑ์ใหม่  ว14/2563 มาฝากดังนี้ครับ

ด้วย ก.ค.ศ. เผยแพร่ เอกสาร แผนภาพ ขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามเกณฑ์ใหม่  ว14/2563  ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563
8 ขั้นตอน การดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ว 14/2563

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  สำนักงาน ก.ค.ศ.