8 ข้อ ควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้ เตรียมเกษียณอายุราชการ 2564

1948
สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ
สมาชิก กบข เกษียณอายุราชการ

8 ข้อ ควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้
8 ข้อ ควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทางเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 8 ข้อ ควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้ ดังรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้

เกษียณอายุราชการ 2564
เกษียณอายุราชการ 2564

1. หากเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถยื่นได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์ม กบข. รง.008/1/2555 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่👉 https://bit.ly/3BI27iS
หรือผ่านระบบ e-filing โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

เพิ่มเพื่อน

2. กรณีสมาชิกส่งข้อมูลหรือเอกสารเข้า กบข. ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กบข. จะตรวจสอบเอกสารก่อน และรอคำนวณเงินหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564
3. สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจาก กบข. ได้รับเอกสารหรือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง (กรณีเกษียณต้องรอให้ประกาศเกษียณมีผลบังคับใช้)

4. สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าต่อหน่วย ณ วันที่ กบข. ได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
5. เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. ทั้งจำนวน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้เพื่อจ่ายภาษีในปีภาษีนั้น ๆ

6. หลังจากที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนมายัง กบข. เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนได้ที่ My GPF Application My GPF Website หรือ Contact Center โทร.1179 กด 6
7. หลังจากจ่ายเงินคืน กบข. จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางจดหมาย Notification บน My GPF Application และ SMS
8. หากสมาชิกยังไม่มีแผนรีบใช้เงินก้อนทันทีหลังเกษียณ สามารถใช้บริการ “ออมต่อ” เพื่อให้ กบข. บริหารเงินของท่านต่อ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่👉 https://bit.ly/3eWxo85

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินคืนได้ที่👉 https://bit.ly/3x8WOFQ

ซึ่งครูอัพเดตดอทคอม คิดว่า 8 ข้อ ควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้ จะมีประโยชน์กับคุณครูที่จะเตรียมตัวเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอนค่ะ และขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ค่ะ