ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

182

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ไฟล์ที่ 1 [ขนาดไฟล์ 201.48 KB]
2. ไฟล์ที่ 2 [ขนาดไฟล์ 53.91 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.