สพฐ.ส่ง170ล้านให้ สพท.ซื้อโต๊ะเก้าอี้แจกโรงเรียน

98

สพฐ.ส่ง170ล้านให้ สพท.ซื้อโต๊ะเก้าอี้แจกโรงเรียน

“บุญรักษ์” แจงสกัดตกเขียวงบประมาณซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ส่งเงิน 170 ล้านบาท ให้เขตพื้นที่ฯซื้อผ่านระบบอีบิดดิ้ง ชี้ลดภาระครู-ป้องกันทุจริต

ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 

วันนี้ (17 ส.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับงบประมาณปีงบฯ 2561 สำหรับจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 183 ล้านบาท แต่เนื่องจากงบฯที่ได้รับมาไม่มีรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการจัดสรรโต๊ะเก้าอี้ ประกอบกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระงานของครูและนโยบายป้องกันการทุจริต ดังนั้น สพฐ.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรให้โรงเรียน 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนที่ได้รับอาคารเรียนแล้วถูกปรับลดโต๊ะเก้าอี้ลง 2.โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561 และ3.โรงเรียนที่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากระบบทะเบียน โดยสำรวจความต้องการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ และจัดสรรเป็นรายชื่อให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ขอมาจำนวน 7,748 โรง เป็นเงินกว่า 170 ล้านบาท ส่วนงบฯที่เหลือ 13 ล้านบาทก็จะส่งคืนสำนักงบประมาณ

               

“การจัดสรรงบฯจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ในปี 2561 นี้จะมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)  เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรวมผ่านระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบิดดิ้ง (e-bidding) โดยโอนงบฯไปให้ภายในวันนี้ซึ่งสพท.ที่ได้รับงบฯต่ำกว่า 5 แสนบาทตามระเบียบไม่ต้องซื้อผ่านระบบอีบิดดิ้ง แต่ในการจัดซื้อครั้งนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการให้จัดซื้อผ่านระบบอีบิดดิ้งทั้งหมด เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

ได้ของที่ถูกสเปกและราคาถูก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณของทางราชการ ทั้งนี้ มีบริษัทที่มีคุณสมบัติได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 23 บริษัท สามารถเข้าแข่งขันในระบบอีบิดดิ้งได้ ซึ่งการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครั้งนี้อาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ซื้อทันในระบบที่ถือว่าดีที่สุดและดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้”ดร.บุญรักษ์ กล่าว

               

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีผู้อำนวยการ สพท.และผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นห่วงและหลายคนส่งข่าวมายังส่วนกลางว่า มีผู้ประกอบการได้ไปพูดคุย หรือเรียกว่า ตกเขียวงบฯกับทางโรงเรียนแล้ว ดังนั้น การใช้ระบบอีบิดดิ้งจะสามารถลดปัญหาการทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องได้ และในปีงบฯ 2562 นี้การของบฯโต๊ะเก้าอี้ได้ใส่รายชื่อโรงเรียนไปตามคำขอ และพร้อมที่จะจัดสรร ดังนั้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบฯมาแล้วหากไม่ซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาที่ได้จัดสรรให้ในปี 2561 สพฐ.ก็จะมอบให้ สพท.เป็นผู้จัดซื้อโดยใช้วิธีการอีบิดดิ้งและจัดส่งไปยังสถานศึกษาเช่นเดียวกัน

 

 อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 

ด้านมติชนนำเสนอในประเด็นดังกล่าวว่า “สพฐ.เล็งใช้งบเหลือจ่าย 183 ล.ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ให้ ร.ร.ผ่านอี-บิดดิ้ง”

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับงบประมาณปีงบ 2561 สำหรับจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 183 ล้านบาท แต่เนื่องจากงบที่ได้รับมา ไม่มีรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการจัดสรรโต๊ะเก้าอี้ ประกอบกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายลดภาระงานธุรการของครู และนโยบายป้องกันการทุจริต ดังนั้น สพฐ.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรให้โรงเรียน 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนที่ได้รับอาคารเรียนแล้วถูกปรับลดโต๊ะเก้าอี้ลง 2.โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ 3.โรงเรียนที่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากระบบทะเบียน โดยจะสำรวจความต้องการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ และจัดสรรเป็นรายชื่อให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ขอมา 7,748 โรง เป็นเงินกว่า 170 ล้านบาท ส่วนงบที่เหลือ 13 ล้านบาท จะส่งคืนสำนักงบประมาณ

 

“การจัดสรรงบซื้อโต๊ะเก้าอี้ในปี 2561 จะมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรวมผ่านระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-บิดดิ้ง (e-bidding) โดยโอนงบไปให้ภายในวันนี้ สพท.ที่ได้รับงบต่ำกว่า 5 แสนบาท ตามระเบียบไม่ต้องซื้อผ่านระบบอี-บิดดิ้ง แต่การจัดซื้อครั้งนี้ สพฐ.มีหนังสือสั่งการให้จัดซื้อผ่านระบบอี-บิดดิ้งทั้งหมด เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ได้ของที่ถูกสเปก และราคาถูก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบทางราชการ ทั้งนี้ มีบริษัทที่มีคุณสมบัติได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โต๊ะเก้าอี้ 23 บริษัท สามารถเข้าแข่งขันในระบบอี-บิดดิ้งได้ ซึ่งการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครั้งนี้อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ซื้อทันในระบบที่ถือว่าดีที่สุด และดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้” นายบุญรักษ์ กล่าว

 

นายบุญรักษ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีผู้อำนวยการ สพท.และผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นห่วง และหลายคนส่งข่าวมายังส่วนกลางว่ามีผู้ประกอบการได้ไปพูดคุย หรือเรียกว่าตกเขียวงบกับทางโรงเรียนแล้ว ดังนั้น การใช้ระบบอี-บิดดิ้ง จะลดปัญหาการทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องได้ และในปีงบ 2562 การของบโต๊ะเก้าอี้ ได้ใส่รายชื่อโรงเรียนไปตามคำขอ และพร้อมที่จะจัดสรร ดังนั้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบมาแล้ว หากไม่ซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาที่ได้จัดสรรให้ในปี 2561 สพฐ.จะมอบให้ สพท.เป็นผู้จัดซื้อ โดยใช้วิธีการอี-บิดดิ้ง และจัดส่งไปยังสถานศึกษาเช่นเดียวกัน

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์