คุณครูอ่านด่วน!! การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่มีการแข่งขันในระดับประเทศแล้ว!! พร้อมเตรียมแยกจัดกิจกรรมวิชาการและเทคโนโลยี

36

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งคุณครูสุรเกียรติ ลิบลับ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1. กิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ได้ตัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เป็นต้น ออกจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เรื่องที่ 2. การแข่งขันทุกรายการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 จะสิ้นสุดการแข่งขันที่ระดับภาค ไม่มีการแข่งขันในระดับประเทศ โดยให้ถือผลการแข่งขันระดับภาคเป็นผลงานระดับชาติ

เรื่องที่ 3. การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีการจัดการแข่งขันในทุกรายการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคจะมีเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการงานอาชีพ(ไม่รวมกลุ่มคอมและหุ่นยนต์) 

เรื่องที่ 4. สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เมื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จแล้ว ให้รอ ส่วนกลาง ซึ่งจะมีเวทีให้เหมือนกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพิ่มขึ้นให้ โดยแบ่งเป็น งานกิจกรรมวิชาการ งานกิจกรรมเทคโนโลยี ซึ่งรอกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนเจ้าภาพจัด อาจจะเป็นเจ้าภาพเดียวกันกับศิลปหัตถกรรมนักเรียนก็ได้ทั้ง 3 เวที หรือ จะมีแยกเป็นจังหวัดอื่นๆ มารับเป็นเจ้าภาพไปแทน

เรื่องที่ 5. กิจกรรมของนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2.งานกิจกรรมด้านวิชาการ 3.งานกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

เพิ่มเพื่อน

นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับข้อความต้นฉบับจากคุณครู สุรเกียรติ ลิบลับ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมปีนี้ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดดังนี้
สรุปเบื้องต้นได้ดังนี้

1.การแข่งขันได้ตัดกิจกรรมวิชาการ เช่น วิทย์ คณิต เทคโน เป็นต้น ออกจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2.ไม่มีการแข่งขันรอบระดับประเทศ จบที่ภาค แต่ที่ภาค ให้ถือเป็นรางวัลระดับประเทศเลย

3.แต่ทุกสาระวิชา ในรอบระดับเขตพื้นที่ยังคงจัดการแข่งขันอยู่ แล้วตัวแทนเขตของกลุ่มศิลปะ และการงานอาชีพ(ไม่รวมกลุ่มคอมและหุ่นยนต์)
เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ได้กำหนดเจ้าภาพแล้ว(ถือเป็นระดับชาติเลย)

4.ส่วนกลุ่มสาระวิชาอื่นอย่าเพิ่งตกใจ ว่าจะมีเวทีแข่งขันต่อหรือไม่ คำตอบคือ ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เมื่อได้ตัวแทนแล้ว
ให้รอสิทธิของตัวแทนไว้ก่อน แล้วทาง ส่วนกลางจะมีเวทีให้เหมือนกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพิ่มขึ้นให้ โดยแบ่งเป็น
งานกิจกรรมวิชาการ งานกิจกรรมเทคโนโลยี ซึ่งรอกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนเจ้าภาพจัด อาจจะเป็นเจ้าภาพเดียว
กันกับศิลปหัตถกรรมนักเรียนก็ได้ทั้ง 3 เวที หรือ จะมีแยกเป็นจังหวัดอื่นๆ มารับเป็นเจ้าภาพไปแทน

5.สรุป เวทีกิจกรรมของนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 เวทีหลักคือ
1.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.งานกิจกรรมวิชาการ (วิทย์ คณิต สังคม ภาษาไทย สุขศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3.งานกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องบิน)

…….ฟังดูอาจจะงงๆแต่ ทุกอย่างคงเหมือนเดิมครับ และ เป็นโอกาสดีที่เราจะสนับสนุนกิจกรรมสู่นานาชาติได้โดยนโยบายของรัฐบาลตรงจุด … คงเหลือระบบการคัดสรรค์ที่ชัดเจน…

ขอบคุณข้อมูลจาก : facebook คุณครู สุรเกียรติ ลิบลับ