Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

9 บทเรียนนอกตำรา ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้

Advertisement

นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ
การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลัก
ดันศักยภาพของเด็กๆ  ได้ ดังตัวอย่าง 9  สิ่งดีๆ
ที่เด็กนักเรียนสามารถได้รับจากบทเรียนนอกตำรา
ที่แสดงให้เห็นว่าคุณครูนั้นเป็นมากกว่าผู้สอน 
แต่ยังเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมออกไปเผชิญกับโลกกว้าง
ด้วยความกล้าหาญและมั่นใจในตนเอง

เพิ่มเพื่อน

1. คุณครูช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ ได้
นอกจากการสอนในตำรา
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณครูสามารถเสริมสร้างให้แก่นักเรียนได้คือความกล้าแสดงออก
และความมั้นใจที่จะอยู่รวมกันในสังคม ดังเช่น “Christine Sulek-Popov”
ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า
“ลูกสาวของฉันได้เปลี่ยนจากเด็กที่ขี้อายและขาดความมั่นใจ
ไปเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญ
อีกทั้งยังสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้
และในทุกๆ
เช้าเธอจะเปล่งประกายสดใสรับกับวันใหม่และตื่นเต้นกับการไปโรงเรียน”

Advertisement

2.พวกเขามีคนคอยดูแล
นอกจากโรงเรียนจะเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจแก่ครูในการดูแลเด็กๆ
ของพวกเขา  “ผมรู้ว่า
ลูกของผมนั้นจะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
ทำให้ผมไม่ต้องกังวลและหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
คุณครูก็พร้อมรายงานให้ผมได้ทราบ” Erin Marsee Irby กล่าว

3.คุณครูมทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษ
นอกจากการเสริมสร้างปัญญาและการเรียนรู้
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมออกไปเผชิญกับโลกกว้าง
“ลูกของฉันนั้นรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม” Sherri Kellock
ได้กล่าว

4.คุณครูนั้นสามารถรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เด็กทุกคนนั้นมีความแตกต่าง สิ่งสำคัญคือคุณครูต้องสามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กๆ ออกมาได้  
“จะไม่มีการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างเด็กๆ ในชั้น และคุณครูนั้นก็เน้นส่งเสริมไปที่ตัวบุคคล” Athena Albin กล่าว

 

Advertisement

5.คุณครูคอยส่งเสริมความมุ่งมั่นอยู่เสมอ
นอกจากคอยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ คุณครูยังคอยสนับสนุน เป็นแรงผลักดันให้เด็กๆได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
“คุณครูของลูกๆ ทั้ง 3 ของฉันนั้นมหัศจรรย์มาก
เขาทำให้ลูกชายสามารถกล้าเผชิญหน้ากับโลกกว้าง
สอนลูกสาวให้รู้จักความเป็นผู้นำ
และใช้เวลานอกเวลาเรียนในการทำการบ้านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับทักษะของเด็กๆ เป็นคุณครูที่ดีอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเลย”
Jane Brewer กล่าว

6.คุณครูสามารถช่วยส่งเสริมบทเรียนต่อจากผู้ปกครอง
การส่งเสริมเด็กๆ ให้รู้จักการแบ่งปันและการให้
เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนนั้นให้ความสำคัญกับเด็กๆ
“ลูกสาวของฉันนั้นมีโอกาสมากมายที่จะได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
ซึ่งคุณครูนั้นได้ช่วยส่งเสริมบทเรียนของฉันให้เด็กๆ
มีความสุขกับการเป็นผู้ให้” Debbie Vigh กล่าว

7.คุณครูมีการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
สำหรับการอยู่รวมกันในสังคม การถูกยอมรับในตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กๆ
ได้อยู่อย่างมีความสุขและสามารถสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนอื่นได้
“ลูกชายของฉันได้ถูกยอมรับในความเป็นตัวเอง
และคุณครูก็สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับนักเรียน
ทุกคนได้” Gayle Stroud กล่าว

8.คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กก้าวข้ามผ่านขีดจำกัด
 เนื่องจากศักยภาพของเด็กนั้นๆ สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้
“ลูกสาวของฉันเติบโตขึ้นอย่างเกิดความคาดหมาย 
และเธอก็แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง” Shaunna Glaspey กล่าว

9.คุณครูทำให้เด็กรู้สึกมีชีวิตชีวา

“ลูกชายของฉันรักที่จะไปโรงเรียนทุกวัน คุณครูทำให้เขารู้สึกปลอดภัย
ได้เป็นที่รักและได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  รวมถึงเด็กๆ
ชอบใช้เวลาอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูอีกด้วย ” Jennifer O Donnell Snell
กล่าว

ที่มาและภาพประกอบ : http://www.huffingtonpost.com/2014/05/09/thanking-teachers-for-the_n_5282196.html?utm_hp_ref=teachers
แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

You might also like